65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat niżański – Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

tytuł projektu: Kompetentnty Pracownik = Efektywny Urząd Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podkarpackie Nisko 37-400 Powiat niżański – Powiatowy Urząd Pracy w Nisku Suma dof. – 684250 Suma dof. UE – 684250 pity gov pl , urząd miasta wrocław , stawka dzienna 2019 , tokio 5 sierpnia polacy , fryzjerzy otwarci od 26 kwietnia […]

Read More »