66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Fundacja Instytut Innowacji

tytuł projektu: Kobiety w branży IT Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Warszawa 02-078 Fundacja Instytut Innowacji Suma dof. – 13758,87 Suma dof. UE – 11695,04 poczte , jak założyć bloga i zarabiać , utonięcia , koronawirus 13 marca 2021 yyyyy POKL.06.01.01-14-305/09-00 (7010031885) fundacja 00 Nie dotyczy 3/30/2010 – 8/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)

Read More »