69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Powiat Brzeski/Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

tytuł projektu: KOBIETY GÓRĄ Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Opolskie Brzeg 49-300 Powiat Brzeski/Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Suma dof. – 435213,06 Suma dof. UE – 369931,1 jawornik myszków , koronowirus czechy , uległy , bank witkowo , znani blogują , stacja sanitarno epidemiologiczna , 5701 brutto ile to netto , straż pożarna olsztyn […]

Read More »