69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

tytuł projektu: Kobieta z plusem: 45+ Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Katowice 40-952 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Suma dof. – 800147 Suma dof. UE – 680124,95 instytut strat wojennych , dobrowolna służba wojskowa , tarcza antykryzysowa dla małych firm , światowe forum miejskie , bon turystyczny – lista sklepów 2021 , nawracająca […]

Read More »