69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

tytuł projektu: Kobieta pracująca – dobrze zarabiająca Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Katowice 40-952 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Suma dof. – 1726099,47 Suma dof. UE – 1467184,55 urlop zdrowotny , konfederacja definicja , od kiedy polska jest w nato , doraźny lek na obniżenie ciśnienia , raport zakażeń dzisiaj , 1505 brutto […]

Read More »