69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Fundacja Gospodarcza

tytuł projektu: Kobieta atrakcyjna zawodowo Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Pomorskie Gdynia 81-538 Fundacja Gospodarcza Suma dof. – 75245,31 Suma dof. UE – 63958,52 bactitis kids , kontynenty świata , life quality index , poronienie statystyki , europejski akt małżeństwa , toksyczne zachowania , obostrzenia polska listopad 2021 , biblioteka milanówek , gilza krzyżówka […]

Read More »