66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego

tytuł projektu: KIERUNEK PRACA. Wsparcie niepełnosprawnych osób pozostających bez zatrudnienia. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Wielkopolskie Poznań 60-179 Zakład Doskonalenia Zawodowego Suma dof. – 254214,56 Suma dof. UE – 216082,37 parafia uciechów , centralna baza danych ksiąg wieczystych , dodatek inflacyjny 2022 wniosek , mechaniczny młotek górniczy , od kiedy zamknięte przedszkola 2021 , […]

Read More »