66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.

tytuł projektu: Kierunek – praca! Kompleksowy program wsparcia dla długotrwale bezrobotnych poniżej 34 roku życia z województwa świętokrzyskiego Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Świętokrzyskie Rzeszów 35-111 ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. Suma dof. – 1451070 Suma dof. UE – 1233409,5 japonia koronawirus , wyszukiwarka numerów telefonów , został zastąpiony parafiną , kolorwanki […]

Read More »