66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego

tytuł projektu: KIERUNEK PRACA II. Wsparcie bezrobotnych niepełnosprawnych osób po 50 roku życia z terenu powiatu gnieźnieńskiego Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Wielkopolskie Poznań 60-179 Zakład Doskonalenia Zawodowego Suma dof. – 845786,66 Suma dof. UE – 718918,66 madera znosi obostrzenia , zwierze na o , obowiązek aplikacji kwarantanna , urzad miasta lodz , przeciętna […]

Read More »