63 Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy Województwo Pomorskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

tytuł projektu: Kierunek na pracę – wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Pomorskie Gdańsk 80-824 Województwo Pomorskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Suma dof. – 4150000 Suma dof. UE – 3527500 premia młody rolnik 2022 , opiekuncze nad osoba starsza 2022 , limocide etykieta , test ósmoklasisty , […]

Read More »