66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży EKoGA

tytuł projektu: Każdy może zostać mistrzem gastronomii Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Cieszyn 43-400 Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży EKoGA Suma dof. – 4998 Suma dof. UE – 4248,3 bravo i charlie crp , pułapka 2005 , 12 tys na dziecko wniosek online , ustawa o powszechnym obowiązku obrony , […]

Read More »