65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Szczycieński/Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

tytuł projektu: Kapitał wiedzy Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Warmińsko-mazurskie Szczytno 12-100 Powiat Szczycieński/Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie Suma dof. – 349350 Suma dof. UE – 349350 grupy krwi procentowo , hdi adres , dopiewo , co robić podczas kwarantanny , emerytura rolnicza bez przekazania gospodarstwa od kiedy , uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi , […]

Read More »