69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Powiat Kartuski – Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

tytuł projektu: Inwestycja w potencjał 45 latki Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Pomorskie Kartuzy 83-300 Powiat Kartuski – Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Suma dof. – 411849 Suma dof. UE – 350071,65 czynny żal wzór 2018 , do kiedy narodowy spis powszechny , dokumenty potrzebne do slubu cywilnego , białoruś granica z polską , […]

Read More »