66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Mission A. Litwic P. Rudek Spółka Jawna

tytuł projektu: Inicjatywa mieszkańców wsi Kleszczów Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Małopolskie Kraków 31-160 Mission A. Litwic P. Rudek Spółka Jawna Suma dof. – 49867,83 Suma dof. UE – 42387,66 konto zus , urząd marszałkowski opole , pracuj pl lublin , grecja obostrzenia 2021 , ilu mieszkańców ma ukraina , wjazd do polski z […]

Read More »