66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Ośrodek Szkolenia Kierowców Lekcja s.c. Mirosław Bachor, Dorota Załęcka-Bachor

tytuł projektu: Inicjatywa dla aktywizacji – strażacy Złejwsi Wielkiej w akcji. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Kujawsko-pomorskie Toruń 87-100 Ośrodek Szkolenia Kierowców Lekcja s.c. Mirosław Bachor, Dorota Załęcka-Bachor Suma dof. – 48687 Suma dof. UE – 41383,95 wniosek o doplaty do nawozów , polska – malta , pogoda bierna , podziękowania dla szefa cytaty […]

Read More »