66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej „EUROPA” Edukacja-Rozwój-Praca-Aktywność

tytuł projektu: Gmina Łapy aktywna na rynku pracy Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Białystok 15-304 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej „EUROPA” Edukacja-Rozwój-Praca-Aktywność Suma dof. – 48885 Suma dof. UE – 41552,25 system s 24 , sarkoidoza skórna zdjęcia , us w głownie , pkk przez internet , siedlce liczba mieszkańców , […]

Read More »