66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

tytuł projektu: Gdzie chłop nie może tam sołtysa pośle Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Łódzkie Warszawa 01-522 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Suma dof. – 39494,2 Suma dof. UE – 33570,07 opoczta , money in the bank 2021 wyniki , gov rejestracja , dług publiczny co to , dofinansowanie do uchodźców z ukrainy , wp. […]

Read More »