69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

tytuł projektu: Furtka do nowych możliwości- program wspierania aktywności zawodowej i społecznej kobiet długotrwale pozostających bez zatrudnienia. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Pomorskie Sopot 81-855 CARITAS Archidiecezji Gdańskiej Suma dof. – 1115958 Suma dof. UE – 948564,3 co oznacza skrót 5g , powikłania po covid u dzieci , ludność holandii , nauczanie zdalne od […]

Read More »