66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Fundacja Ziemi Gotyku Lokalna Grupa Działania

tytuł projektu: Florystyka i dekoratorstwo artystyczne inspiracją do aktywizacji zawodowej kobiet Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Kujawsko-pomorskie Chełmża 87-140 Fundacja Ziemi Gotyku Lokalna Grupa Działania Suma dof. – 7816,67 Suma dof. UE – 6644,17 na ilustracji przedstawiono budowę wewnętrzną ryby , tarnówek , imię ośmiu papieży , podatku , pozytywny , kwestionariusz osobowości , […]

Read More »