66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy POWIAT SOKOŁOWSKI/ Zarząd Powiatu Sokołowskiego

tytuł projektu: FLIS – Forum Lokalnych Inicjatyw Społecznych na rzecz rynku pracy i zasobów ludzkich w powiecie sokołowskim. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Sokołów Podlaski 08-300 POWIAT SOKOŁOWSKI/ Zarząd Powiatu Sokołowskiego Suma dof. – 36201 Suma dof. UE – 30770,85 plantacja grusz jabłoni w listopadzie , siwz 2021 , pan link tczew , […]

Read More »