68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA Andrzej Czubaj

tytuł projektu: Firma czyli Ja Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Wielkopolskie Środa Wielkopolska 63-000 Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA Andrzej Czubaj Suma dof. – 652475,25 Suma dof. UE – 554603,96 oecd , arimr lublin elizówka , 11 maja 2019 , cena stali marzec 2022 , indeks rosyjski , przemyslowa , dopisanie pkd , zapisy na […]

Read More »