65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Samorząd Miasta Tychy – Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

tytuł projektu: Europejski Standard Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Tychy 43-100 Samorząd Miasta Tychy – Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Suma dof. – 210618,95 Suma dof. UE – 210618,95 dzwinow , cisna , świadczenia z funduszu alimentacyjnego , 300 dla kogo , sabotuje , dług publiczny polski 2021 , cyperkill max etykieta , […]

Read More »