65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Miasta Tychy/Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

tytuł projektu: „Europejski Standard III” Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Tychy 43-100 Powiat Miasta Tychy/Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Suma dof. – 77060,67 Suma dof. UE – 77060,67 łotwa letnie igrzyska olimpijskie 2020 , podzial narkotykow , introvertyk , bezrobocie nisko , zmiany pit 2019 , społeczny , punkty skupu królików , 8800 […]

Read More »