66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Legionowski-Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie

tytuł projektu: Europejska szansa rozwoju Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Legionowo 05-119 Powiat Legionowski-Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie Suma dof. – 16159689,39 Suma dof. UE – 14853816,47 chroniona nazwa pochodzenia , pożyczki krótkoterminowe , jak zgłosić urodzenie dziecka , sprzedawaj jak challenger , powiatowy urząd pracy włocławek , wiadomodci , intermodalny , pobranie […]

Read More »