65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Miasto Katowice/ Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

tytuł projektu: Eurokadry III – nowe standardy pracy w katowickim urzędzie pracy Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Katowice 40-852 Miasto Katowice/ Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach Suma dof. – 352277,34 Suma dof. UE – 352277,34 obszary onw 2022 , starszą , wychowawczy , licznik sredniej , czy można jeździć do niemiec , jakość […]

Read More »