66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Turystyki „Karol”

tytuł projektu: Euroasystentka Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Świętokrzyskie Starachowice 27-200 Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Turystyki „Karol” Suma dof. – 393301 Suma dof. UE – 334305,85 dane kontaktowe co to , bądź gotowy poradnik na czas kryzysu , 20 maj święto , targ piaseczno , madera obostrzenia , rew , rejstracja neb , inwestycja […]

Read More »