69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Dobry Doradca Sp. z o.o.

tytuł projektu: Ekspert finansowy-nowy start zawodowy Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Opolskie Wrocław 50-071 Dobry Doradca Sp. z o.o. Suma dof. – 188799,5 Suma dof. UE – 160479,58 licznik wynagrodzenia , ceidg gov , przyloty do polski z anglii , litwa obostrzenia , nowa biala pozar przyczyna , wyciskanie wrzodów , zaświadczenie o niekaralności […]

Read More »