65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat niżański – Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

tytuł projektu: Efektywny Urząd Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podkarpackie Nisko 37-400 Powiat niżański – Powiatowy Urząd Pracy w Nisku Suma dof. – 246500 Suma dof. UE – 246500 restrykcje od 4 maja , system informacji medycznej , polski ład dla dzieci , czy obostrzenia będą przedłużone , zasady kwarantanny od 25 stycznia , […]

Read More »