66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Centum Edukacji ATUT Wielkopolska Jarosław Jastrzębski Spółka jawna

tytuł projektu: Edukacja szansą na lepszą przyszłość. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Wielkopolskie Kościan 64-000 Centum Edukacji ATUT Wielkopolska Jarosław Jastrzębski Spółka jawna Suma dof. – 704413,01 Suma dof. UE – 598751,06 gov raport zakażeń , z anglii do polski , pogłębiarka inaczej , uzupełnij zdania właściwymi określeniami , zmiany na fb 2021 yyyyy […]

Read More »