66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Knowledge Sp. z o.o.

tytuł projektu: e-kompetencje szansą na podniesienie zdolności do zatrudnienia mieszkańców gminy Błonie Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Warszawa 00-241 Knowledge Sp. z o.o. Suma dof. – 49980 Suma dof. UE – 42483 cytat po angielsku o życiu , dominik bąk , geportal , pozioma belka stropu , structura katowice , wskaźniki zadłużenia , […]

Read More »