65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Olecki/Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

tytuł projektu: Działamy skutecznie Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Warmińsko-mazurskie Olecko 19-400 Powiat Olecki/Powiatowy Urząd Pracy w Olecku Suma dof. – 111768,12 Suma dof. UE – 111768,12 pesel a data urodzenia , dzikie pszczoły odcinek 231 , cytaty o milosci po angielsku , lockdown zamkniete hotele , ustawa o emeryturach i rentach z funduszu […]

Read More »