65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Opolski/Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim

tytuł projektu: ” Dotrzymujemy kroku – doskonalenie jakości świadczonych usług dla osób bezrobotnych” Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Lubelskie Opole Lubelskie 24-300 Powiat Opolski/Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim Suma dof. – 176460 Suma dof. UE – 176460 wniosek o rodzinne online , 500 плюс для українців 2022 , samica kozy , maria romanowa […]

Read More »