66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

tytuł projektu: DO STARTU GOTOWI Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podkarpackie Jarosław 37-500 Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Suma dof. – 49752,13 Suma dof. UE – 42289,31 zdrofit dywizjonu 303 , choroby zakaźne skóry , bułgaria covid 19 , elektrownie konwencjonalne , icd 10 m54 , otwarcie granic 2021 , szczepienie , aktualne sondaże wyborcze […]

Read More »