66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie Rozwoju Reginalnego PARTNER

tytuł projektu: ,,Damy Radę”- wspieranie spoleczności lokalnych gmin Solec Kujawski i Dobrcz w zakresie aktywizacji zawodowej Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Kujawsko-pomorskie Bydgoszcz 85-072 Stowarzyszenie Rozwoju Reginalnego PARTNER Suma dof. – 24805,55 Suma dof. UE – 21084,72 obostrzenia luzowanie , foto dokumenty , roczniki do szczepienia 2021 , świerczów , gov tv , ceny […]

Read More »