66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce

tytuł projektu: Daj szansę niepełnosprawnym Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Hajnówka 17-200 Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce Suma dof. – 275503,66 Suma dof. UE – 234178,11 głosowanie korespondencyjne 2019 , w jakim wieku dziecko idzie do przedszkola , pogrzeby w pandemi , gops skrwilno , robert frost cytaty , pierwoszów miłocin , dzień […]

Read More »