65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Myszkowski/Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie

tytuł projektu: Czas na zmiany III Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Myszków 42-300 Powiat Myszkowski/Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie Suma dof. – 176137,32 Suma dof. UE – 176137,32 mapa europy z stolicami , karta ekuz , biologiczne oczyszczanie ścieków , t-mobile oferta rodzinna , praca doktorancka , hotel nyx warszawa , puesc 2 […]

Read More »