66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku

tytuł projektu: CZAS NA STAŻ Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Białystok 15-399 Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku Suma dof. – 656835 Suma dof. UE – 558309,75 io medale , skierowanie na test covid profil zaufany , strefy czerwone koronawirus , certyfikat covid jak pobrać , przetarg na sprzedaż samochodu 2021 […]

Read More »