66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Żyrardowski-Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie

tytuł projektu: Czas na rozwój Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Żyrardów 96-300 Powiat Żyrardowski-Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie Suma dof. – 14777706,09 Suma dof. UE – 13734789,66 lublin zabytki , wózek gospodarczy , kw-wpis wzór , rosja ilość mieszkańców , urząd skarbowy wrocław yyyyy POKL.06.01.03-14-029/08-15 (8381650904) powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna 00 Nie dotyczy […]

Read More »