66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy ABAKUS Konsulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

tytuł projektu: Czas na pracę- praca na czas. Szkolenia zawodowe dla osób długotrwale bezrobotnych. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Świętokrzyskie Rzeszów 35-111 ABAKUS Konsulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Suma dof. – 229467,5 Suma dof. UE – 195047,38 kodowanie gry , dzien pamieci ofiar zbrodni katynskiej , psp jarosław , sprzeciw od nakazu […]

Read More »