66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Euroinwest Consulting s.c. Przemysław Ulaniuk, Grzegorz Grzelak

tytuł projektu: Czas na pracę – kompleksowy program szkoleń i staży zawodowych dla młodych z powiatu kętrzyńskiego Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Warmińsko-mazurskie Iława 14-202 Euroinwest Consulting s.c. Przemysław Ulaniuk, Grzegorz Grzelak Suma dof. – 236054,52 Suma dof. UE – 200646,34 rdoś olsztyn , 15 sierpnia – święto narodowe , rzasnia , ile zakażeń […]

Read More »