66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

tytuł projektu: Cywilizacyjne i społeczno – kulturowe bariery aktywizacji zawodowej mieszkańców województwa wielkopolskiego. Rynek pracy w oczach pracobiorców i pracodawców. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Wielkopolskie Poznań 61-719 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Suma dof. – 722550 Suma dof. UE – 614167,5 jaki kolor mają kwiaty tytoniu , pit dla młodych 2022 , […]

Read More »