66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT” Sp. z o.o.

tytuł projektu: Cisza przed burzą. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób niesłyszących Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podkarpackie Szczecin 70-385 Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT” Sp. z o.o. Suma dof. – 816585,84 Suma dof. UE – 694097,96 od kiedy rejestracja do loterii szczepionkowej , kzk gop 84 , kiedy będą emerytury bez podatku […]

Read More »