66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

tytuł projektu: „Cieślę zatrudnię od zaraz – szkolenie, aktywizacja i przygotowanie zawodowe” Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Warmińsko-mazurskie Olsztyn 10-029 Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Suma dof. – 845663,96 Suma dof. UE – 718814,37 ewniosekplus , wirus sars , kazachstan finlandia , swiatowy dzien , zastrzeżenie dowodu , bejsce , teoria oczekiwan , cele […]

Read More »