66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie Centrum Promocji Pracy

tytuł projektu: Centrum Aktywizacji Zawodowej w Gminie Urzędów Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Lubelskie Lublin 20-319 Stowarzyszenie Centrum Promocji Pracy Suma dof. – 49990 Suma dof. UE – 42491,5 czternasty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 8 , awans na dyplomowanego 2019 , generic po polsku , zaświadczenie o niekaralności wniosek pdf , luw gorzów […]

Read More »