66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Oddział Kształcenia Zawodowego w Radomiu

tytuł projektu: CEL PRACA – aktywność zawodowa szansą dostępu do zatrudnienia. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Kielce 26-600 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Oddział Kształcenia Zawodowego w Radomiu Suma dof. – 374437,7 Suma dof. UE – 318272,05 sprawdzenie vat , zgoda na pobyt tolerowany , mapa zachorowań covid , apart olsztyn , wroclawek […]

Read More »