66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Psychologiczne Studium Pomocy i Rozwoju Lucyna Borzyszkowska

tytuł projektu: Bliżej pracy, bliżej społeczeństwa- aktywizacja społeczno- zawodowa osób niepełnosprawnych z subregionu południowego województwa pomorskiego. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Pomorskie Chojnice 89-600 Psychologiczne Studium Pomocy i Rozwoju Lucyna Borzyszkowska Suma dof. – 212950,91 Suma dof. UE – 181008,27 dni robocze w maju 2022 , strop dz 3 , na wspólnej 3210 , […]

Read More »