66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Warszawski Zachodni-Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

tytuł projektu: Bliżej klienta Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Ożarów Mazowiecki 05-850 Powiat Warszawski Zachodni-Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu Suma dof. – 299880 Suma dof. UE – 299880 ewa gugała , zasady funkcjonowania banków , myślnik po angielsku , maria romanowa (1847–1928) , wyniki ósmoklasisty 2021 , nowe wsparcie […]

Read More »