66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy RMR Modern Fashion Group Sp. z o.o.

tytuł projektu: Biznes skrojony na miarę – aktywizacja zawodowa w Gminie Ślemień Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Bielsko-Biała 43-300 RMR Modern Fashion Group Sp. z o.o. Suma dof. – 47490 Suma dof. UE – 40366,5 o ktorej konferencja ministra zdrowia 21.04 , igrzyska olimpijskie tabela medalowa , n bank , czy można wyjechać […]

Read More »