66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Złoczew

tytuł projektu: Bieścolandia Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Łódzkie Złoczew 98-270 Gmina Złoczew Suma dof. – 34362,5 Suma dof. UE – 29208,13 obostrzenia kina grudzień 2021 , 40 plus badania , poland embassy mumbai , wybory do europarlamentu 2019 frekwencja , świnna yyyyy POKL.06.03.00-10-096/09-00 (8272234466) wspólnota samorządowa – gmina 05 Obszary wiejskie (poza obszarami […]

Read More »