66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA Andrzej Czubaj

tytuł projektu: BARON – Bezpośrednia Aktywizacja Osób Niepełnosprawnych Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Wielkopolskie Środa Wielkopolska 63-000 Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA Andrzej Czubaj Suma dof. – 304637,44 Suma dof. UE – 258941,83 konwergencja biologia , okres wiosen i jesieni , штраф за нарушение карантина в польше , czechy holandia skrót , gmina bodzechów , […]

Read More »